Члан 2.а.(vi): Изворни материјал

Члан 2.
a.
   Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(vi)   Информације које се односе на изворни материјал који није достигао састав и чистоћу погодну за производњу горива или за изотопско обогаћивање, како следи:
 (a) количине, хемијски састав, сврху или намену таквог материјала, било у нуклеарне или ненуклеарне сврхе, за сваку локацију у Србији на којој је материјал присутан у количинама које прелазе десет метричких тона уранијума и/или 20 метричких тона торијума, и за друге локације с количинама већим од 1 метричке тоне, укупну количину за Србију у целини ако укупна количина прелази десет тона уранијума или двадесет тона торијума. Пружање тих информација не захтева детаљно књиговодство нуклеарних материјала;
 (b) количине, хемијски састав и одредиште сваког извоза таквог материјала из Србије, за посебне ненуклеарне сврхе у количинама које прелазе:
    (1) десет метричких тона уранијума, или за узастопне извозе уранијума из Србије у исту државу сваки мањи од десет тона, али који укупно прелазе десет тона годишње;
    (2) двадесет метричких тона торијума, или за узастопне извозе торијума из Србије у исту државу сваки мањи од двадесет тона, али који укупно прелазе двадесет тона годишње;
 (c) количине, хемијски састав, тренутну локацију и сврху или намену сваког увоза у Србију таквог материјала за посебне ненуклеарне сврхе у количинама које прелазе:
    (1) десет метричких тона уранијума, или за узастопне увозе уранијума у Србију сваки мањи од десет тона, али који укупно прелазе десет тона годишње;
    (2) двадесет метричких тона торијума, или за узастопне увозе торијума у Србију сваки мањи од двадесет тона, али који укупно прелазе двадесет тона годишње. Подразумева се да се не захтева достављање информација о таквом материјалу, намењеном за ненуклеарну употребу, када је он у свом ненуклеарном облику за крајњу употребу.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.а.(vi)(a)
Преузми формулар за пријаву по члану 2.а.(vi)(b)
Преузми формулар за пријаву по члану 2.а.(vi)(c)

Значење и намера

Овај члан се односи на изворни материјал, то јест, претходи процедури детаљног књиговодства нуклеарног материјала како то захтева ССГ. Према свеобухватним гарантијама, МААЕ већ добија извештаје о извозу и увозу таквог изворног материјала ако је за нуклеарне сврхе, те се зато према Члану 2.а.(vi)(b) и (c) ДП захтевају само информације за ненуклеарне сврхе. Осим тога, Члан 2.а.(vi)(а) захтева пријављивање залиха изворног материјала за нуклеарне или ненуклеарне сврхе. Ове информације ће допунити информације о изворном материјалу примљене према свеобухватним гарантијама како би МААЕ имала што комплетнију слику свог изворног материјала у Србији. МААЕ ће користити те информације за потврду доследности између пријављеног нуклеарног програма Србије и нуклеарног материјала који има у поседу. Такође ће се користити за потврду доследности извоза и увоза овог материјала у односу на увоз и извоз који су пријавиле друге земље.

Потенцијални ефекти

Члан 2.а.(vi) ДП дефинише минималне количине које представљају доњу границу за пријављивање присуства, увоза или извоза изворног материјала. Ове доње границе се односе на количине повезане са појединачним локацијама, као и укупне количине за целу Србију. Стога, све количине веће од 1 метричке тоне (1000 килограма) треба пријавити СРПНА тако да Србија може да утврди збирну количину залиха, увезених и извезених материјала.