Спровођење инспекције са проширеним обимом приступа - допунски приступ у пракси
МААЕ може да затражи допунски приступ након што се декларација државе сходно Члану 2. прегледа и упореди са верификационим информацијама саме Агенције, декларацијама ДП које су попуниле партнерске државе које сарађују са Агенцијом и информацијама из слободно доступних извора. Приступ се углавном врши да би се потврдило да нема недекларисаног нуклеарног материјала и активности, а могу се очекивати и додатна питања.

Пример случаја: Допунски приступ у једној истраживачкој лабораторији

У конкретном случају МААЕ може да уради следеће:

Инспектори МААЕ ће се користити информацијама из слободно доступних извора, опремом и материјалима који су присутни, као и другим запажањима приликом допунског приступа, како би се разрешиле недоследности или потврдило да нема недекларисаног нуклеарног материјала или активности.

Треба напоменути да Агенција може да узима узорке из животне средине на одређеним локацијама свуда у држави, чак и на локацијама које нису пријављене. Међутим, у овом случају се примењује одредба о разумном напору. При сваком узимању узорака из животне средине, инспектори МААЕ по правилу остављају један део узорка држави, која тај узорак може анализирати ако то жели.

Прикупљање узорака из животне средине на одређеној локацији подразумева прикупљање узорака из животне средине (нпр. ваздуха, воде, вегетације, земљишта, брисева) у непосредној близини локације коју је Агенција назначила, са циљем да се помогне Агенцији да донесе закључке о непостојању недекларисаног нуклеарног материјала или нуклеарних активности на назначеној локацији.

Административне процедуре као и самопроцењивање на основу тих процедура може да помогне држави да припреми и буде домаћин допунског приступа, као и да га закључи. У административне процедуре спада следеће: