Одредба о „pазумном напору"
Према Члану 5.а., држава је обавезна да омогући приступ свим локацијама на локалитетима, локацијама где се држи одређени нуклеарни материјал, као и декомисионираним постројењима и локацијама изван постројења. 

Сходно Члановима 5.b. и 5.с., не претпоставља се да је држава увек у стању да омогући приступ локацијама за истраживање и развој, локацијама производних активности из Анекса I, локацијама на којима се држи увезена нуклеарна опрема из Анекса II и локацијама које нису декларисане. Када је у питању ова последња група, ако није у стању да омогући приступ, држава мора да учини „сваки разуман напор” да захтеве МААЕ испуни на другачији начин.