Члан 2.b.(ii): Активности изван локалитета

Члан 2.
b.
  Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(ii) Општи опис активности и идентитет особа или лица које врше такве активности, на локацијама које је утврдила Агенција, изван локалитета који Агенција сматра да би могао бити функционално у вези с активностима на том локалитету. Пружање тих информација предмет је посебног захтева Агенције. Оне се пружају правовремено и у договору са Агенцијом.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.b.(ii)

Значење и намера

Ова тачка, заједно са 2.а.(iii), је намењена томе да се обезбеде уверавања да нема недекларисаног нуклеарног материјала или активности смештених на истој локацији са пријављеним нуклеарним постројењима, како би користила инфраструктуру која постоји као подршка пријављених активности. Члан 2.b.(ii) даје Агенцији право на информације које се тичу активности изван локалитета, али за које Агенција сматра да могу бити функционално повезане са активностима на том локалитету. Ако достављене информације не буду довољне да одговоре на питања Агенције, те информације ће се користити за планирање допунског приступа. Држава мора уложити све разумне напоре да пружи информације дефинисане у Члану 2.b.(ii).

Потенцијални ефекти

Акција се захтева само на захтев МААЕ.