Члан 2.а.(vii): Нуклеарни материјал изузет из гарантија

Члан 2.
a.(vii)
Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
   (a) Информације које се односе на количине, коришћење и локације нуклеарног материјала који је изузет из гарантија према члану 37. Споразума о гарантијама(INFCIRC/153);
   (b) Информације које се односе на количине (које могу бити у форми процена) и сврху, на свакој локацији, нуклеарног материјала изузетог из гарантија према члану 36.(б) Споразума о гарантијама, али који још није у ненуклеарном облику за крајњу употребу, у количинама које прелазе оне наведене у члану 37. Споразума о гарантијама. Пружање тих информација не захтева детаљно књиговодство нуклеарног материјала.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.а.(vii)

Значење и намера

Намера овог члана је да пружи Агенцији што комплетнију слику свог нуклеарног материјала у Србији релевантног за постојеће или потенцијалне нуклеарне активности.

Потенцијални ефекти

Србија тренутно има нуклеарни материјал изузет од гарантија. У будућност ће Србија можда желети да изузме одређени материјал, као што је осиромашени уранијум који се користи као заштита у болницама. Изузимање таквог материјала елиминише потребу да се болничка просторија пријави као локалитет према свеобухватним гарантијама, али би захтевало да се тај материјал пријави по овом члану ДП. Због тога, СРПНА треба да прати локације и количине свог изузетог нуклеарног материјала.