Члан 2.а.(v): Рудници уранијума и торијума и постројења за прераду руде/концентровање

Члан 2.
a.
   Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(v)  Информације које ближе одређују локацију, оперативни статус и процену годишњег капацитета производње рудника уранијума и постројења за прераду руде/концентровање уранијума и торијума и текућу годишњу производњу таквих рудника и постројења за концентровање у целој Србији. Република Србија обезбеђује, на захтев Агенције, податке о текућој годишњој производњи појединог рудника или постројења за концентровање. Пружање тих информација не захтева детаљно књиговодство нуклеарног материјала.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(v)

Значење и намера

Ове информације помажу да Агенција у потпуности разуме количине нуклеарног материјала у поседу неке земље.  Оне обухватају капацитете за производњу изворног материјала, како у рудницима који раде тако и у онима који су затворени.

Потенцијални ефекти

У Републици Србији тренутно не постоји ниједан активни рудник уранијума, нити су икада постојали рудници торијума. Постројења за концентровање и прераду руде такође не постоје.