Члан 2.а.(iv): Производња везана за нуклеарну активност

Члан 2.
a.
     Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(iv)  Опис обима операција за сваку локацију укључену у активности наведене у Анексу I овог Протокола.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(iv)

Значење и намера

У Анексу I дефинишу се одређене производне активности везане за обогаћивање, реакторе, прераду и манипулацију и транспорт нуклеарних материјала. ДП захтева опис обима операција за сваку локацију на којој се обављају активности производње, склапања или изградње доле наведеног. Ова опрема и ненуклеарни материјали су посебно пројектовани и израђени за нуклеарне намене (за разлику од опреме „двоструке намене”, која се може користити за нуклеарне и ненуклеарне примене).

Дефиниције ових активности су дате у Анексу I ДП и често упућују на Анекс II. Намена ових информација је да обезбеде уверавања да су производне активности у областима покривеним Анексом I у сагласности са пријављеним нуклеарним програмом, укључујући нуклеарну трговину. Те информације треба да пруже преглед инфраструктуре која представља директну подршку нуклеарни горивни циклус Србије и/или других држава.

Потенцијални ефекти

ДП захтева „опис обима операција“ за сваку релевантну локацију. То значи да ако се било која од ових активности спроводи током периода извештавања, Србија треба да укључи кратак опис те активности и њен производни ниво са довољно детаља да МААЕ може да утврди однос са програмом нуклеарног горивног циклуса Србије, узимајући у обзир сав извоз.