Члан 2.а.(iii): Објекти на сваком локалитету

Члан 2.
a.
   Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(iii) Општи опис сваког објекта на сваком локалитету укључујући његову сврху и, ако није очигледно из тог описа, његов садржај. Опис мора да садржи мапу тог локалитета.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.a.(iii)

Значење и намера

Овај члан и повезане одредбе о приступу помажу МААЕ да обезбеди да нема недекларисаних нуклеарних материјала или активности на локацији повезаној са пријављеним нуклеарним постројењима. Ово је важно зато што би евентуална непријављена нуклеарна постројења имала користи од заједничког коришћења инфраструктуре, радне снаге, технологије, опреме и услуга које постоје као подршка пријављеном програму. Информације које се пружају по овом члану би представљале основу за радње којима би се обезбедило поуздано уверавање да нема недекларисаних нуклеарних материјала и активности на локалитетима. Такође би се користило за планирање инспекција са проширеним обимом приступа и за оцену доследности у односу на резултате ових инспекција, и у односу на друге информације које стоје на располагању МААЕ.

Локалитет означава ону површину чије је границе одредила Република Србија у информацији која се односи на пројекат постројења, укључујући затворено постројење, и у информацији која се односи на локацију изван постројења... То такође обухвата и све објекте смештене заједно с постројењем или локацијом, за пружање или коришћење битних услуга... (видети Члан 18 ДП за више детаља).

Потенцијални ефекти

На пример, Србија ће морати да пријави све објекте на локалитету Винча, заједно са мапом локалитета.

Осим тога, сви објекти на локацијама изван постројења ће морати да се пријаве. На пример, заштита од осиромашеног уранијума која се налази у неком одељењу за радиотерапију, највероватније у болници условиће пријаву ових објеката. Алтернативно, ако је овај материјал изузет из свеобухватних гарантија (и није на локалитету), онда ће можда тај материјал морати да се пријави према Члану 2.а.(vii) ДП.