Овај интернет сајт садржи основне информације о Додатном протоколу (ДП) Међународне агенције за атомску енергију у Бечу (МААЕ), информације о обавезама појединачних институција и организација, захтеве у погледу извештавања и њихово образложење, и нуди сугестије са делотворно спровођење ДП.

Да би приступили интернет презентацији на српском језику, користите следећи линк: Спровођење Додатног протокола у Републици Србији


This website contains background on the IAEA Additional Protocol (AP), information on the related obligations and reporting requirements, and offers suggestions for its effective implementation.

For specific questions on how Republic of Serbia is preparing or implementing the AP, please follow this link: Additional Protocol implementation in the Republic of Serbia