Овај интернет сајт садржи основне информације о Додатном протоколу (ДП) Међународне агенције за атомску енергију у Бечу (МААЕ), информације о обавезама појединачних институција и организација, захтеве у погледу извештавања и њихово образложење, и нуди сугестије са делотворно спровођење ДП. 

Регулаторно тело задужено за Споразум о примени гарантија и Додатни протокол у Републици Србији је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (СРПНА).

Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије можете контактирати на следећи начин:


За конкретна питања о томе како се Република Србија припрема за спровођење ДП, обратите нам се телефонским путем на бројеве: 011 3061 313 или 011 3061 380.

За детаљне информације које се односе на ДП, преузимање формулара за појединачне декларације и сва додатна питања у вези ДП, позивамо Вас да редовно посећујете ову интернет страницу.