Корисни линкови
 1. Споразум о неширењу нуклеарног наоружања
  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf

 2. МААЕ преглед гарантија: Свеобухватни споразуми о гарантијама и Додатни протокол
  http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/sg_overview.html

 3. Структура и садржај споразума између Агенције и држава који се захтева у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја INFCIRC/153(corr.)
  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc153.pdf

 4. МААЕ речник гарантија, издање из 2001. године, серија Међународне нуклеарне верификације бр.III
  http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/nvs-3-cd/Start.pdf

 5. Јачање делотворности и побољшање ефикасности система гарантија, укључујући и спровођење додатних протокола, GC(47/8), 23. јул 2003.
  http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC47/Documents/gc47-8.pdf

 6. Приручник за књиговодство нуклеарног материјала
  http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7828/Nuclear-Material-Accounting-Handbook

 7. Модел протокола додатог на споразум/е између државе/а и Међународне агенције за атомску енергију за примену гарантија
  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc540c.pdf

 8. Смернице и формат за припрему и подношење декларација сходно Члановима 2. и 3. Модела додатног протокола уз Споразум о гарантијама, МААЕ серија бр.11, мај 2004.
  http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/svs_011_web.pdf

 9. “Водич за државе које примењују Споразум о свеобухватним гарантијама и Додатни протокол” МААЕ серија бр.21, март 2012.
  http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SVS-21_web.pdf

 10. Статус Додатног протокола у појединим државама
  http://www.iaea.org/safeguards/documents/AP_status_list.pdf