Организовани приступ
Како је установљено у Члану 7. Додатног протокола, држава је обавезна да омогући МААЕ да спроведе активности које су потребне да би се постигли циљеви допунског приступа. Међутим, МААЕ и држава могу да направе аранжман за организовани приступ по Додатном протоколу у следећим случајевима: У примере мера организованог приступа спада и:

Идентификација локација, за које је неопходан организовани приступ, може да се наведе у Допунским аранжманима или декларацијама, или касније када се приступ затражи.