Спровођење допунског приступа
МААЕ обавезно обавештава државу о допунском приступу минимално 24 сатa унапред, али само 2 сата унапред ако се допунски приступ тражи у вези са текућoм инспекцијом, или у вези са верификацијом пројектних информација. Ова најава од стране Агенције мора да буде у писаној форми и да садржи сврху допунског приступа и активности које ће се обављати. Допунски приступ се спроводи искључиво у току радног времена и представници државе имају право да буду у пратњи инспектора МААЕ.

Ако је циљ допунског приступа да се реши неко питање или недоследност у вези са декларацијом, МААЕ ће држави пружити прилику да разјасни или реши то питање. То ће се учинити пре него што МААЕ затражи инспекцију са проширеним обимом приступа, изузев када би одлагање инспекцијске посете угрозило њену сврху.

У складу са Чланом 5. Додатног протокола, МААЕ има право да затражи приступ: МААЕ комплет за допунски приступ може да садржи инструменте за откривање радијације, систем за глобално позиционирање, и дигитални фото-апарат.

Зависно од локације допунског приступа, МААЕ може да спроведе неке од следећих активности: