Допунски приступ
Инспекција са проширеним обимом приступа/допунски приступ је верификациони алат и рутински елемент спровођења Додатног протокола, којим се МААЕ даје право да посети одређене локације у држави. Чланови 4. до 10. ДП садрже одредбе и образложење за допунски приступ. МААЕ остварује допунски приступ селективно.

Допунски приступ не подразумева право да се оде било где у држави из било каквог разлога.

Постоје процедуре којих се МААЕ и држава обавезно придржавају пре посете инспекција са проширеним обимом приступа. У ове процедуре спада, у случају неких недоследности, комуникација између МААЕ и државе пре него што МААЕ одлучи да спроведе допунски приступ, изузев када би одлагање могло да угрози сврху инспекције са проширеним обимом приступа.

Циљеви допунског приступа