Подношење декларација МААЕ
Пожељно је да државне декларације буду поднете у МААЕ на енглеском језику јер је то радни језик МААЕ. Прихватљиво је и подношење декларација на било којем од званичних језика МААЕ (енглески, француски, руски, кинески или арапски).

Појединачне декларације које се од стране институција достављају СРПНА морају бити припремљене и на српском и на енглеском језику.

Декларација се састоји од информација и активности чија комбинација чини јединствени скуп активности које подлежу пријављивању, а који се шаље МААЕ. Информацијама у накнадној декларацији може да се допуни претходна декларација, али оне физички не замењују нити модификују претходну декларацију.

Декларације према Додатном протоколу могу да се поднесу МААЕ у штампаној форми, уз коришћење формата Microsoft Word или PDF. Међутим, државе се подстичу да декларације достављају електронским путем коришћењем МААЕ софтвера под називом IAEA Protocol Reporter.

Декларације по Додатном протоколу се могу поднети МААЕ у електронској форми, тако што ће се CD или дискета послати дипломатском поштом, или као енкриптован прилог поруци послатој е-поштом. Поступак и медиј којим држава преноси декларације је предмет споразума између Републике Србије и МААЕ.