Примери декларација
Дати примери декларација могли би да помогну да се разуме каква се врста информација захтева и колико детаљне информације треба да буду. Примери се заснивају на документу „Смернице и формат за припрему и подношење декларација у складу са Члановима 2. и 3. Модела Протокола уз Споразум о гарантијама”.

Члан 2.а.(i) – Истраживање и развој у вези са горивним циклусом (под покровитељством државе)
Члан 2.а.(iii) – Објекти на сваком од локалитета

Члан 2.а.(iv) – Производња везана за нуклеарну активност

Члан 2.а.(v) – Рудници и постројења за прераду руде/концентровање U и постројења за прераду руде/концентровање Тh

Члан 2.а.(vi) – Изворни материјал у поседу и његов извоз и увоз

Члан 2.а.(vii) – Нуклеарни материјал изузет од гарантија
Члан 2.а.(viii) – Даља прерада средње и високо радиоактивног отпада
Члан 2.а.(ix) – Извоз и увоз опреме и ненуклераног материјала везаног за нуклеарне активности
Члан 2.а.(x) – Десетогодишњи план
Члан 2.b.(i) – Истраживање и развој у вези са горивним циклусом (приватни сектор)