Идентификовање активности које потенцијално подлежу пријављивању
Процес за утврђивање или потврђивање да ли неке активности потенцијално подлежу пријављивању, СРПНА ће почети тако постављањем сета основних питања у вези са областима информација које се пријављују.

Одговори на ова питања би могли да помогну да се процес рашчлани. Тиме би се установило које активности подлежу пријављивању и где тражити више информација, на пример како би се утврдила локација и други релевантни детаљи о активности. Прикупљање информација доноси боље разумевање самих активности а може и да идентификује потенцијалне повезане активности које подлежу пријављивању.

Поједине претраге подразумевају знање о томе који државни орган регулише одређену активност. Такође, претраживањем интернета могу се добити информације о приватним предузећима која су укључена у активности које не финансира држава, а односе се на ДП.

Ако има питања приликом одлучивања да ли одређену активност треба пријавити, могуће је неформално се обратити МААЕ. Тражење савета од МААЕ је веома препоручљиво ако треба разјаснити неке проблeматичне аспекте или питања. Ако и након тога и даље има недоумица да ли пријавити активност или не, препоручује се да се активност пријави, а да се касније евентуално изврши модификација или изостављање.