Прикупљање информација
Не могу се све активности које подлежу пријављивању идентификовати на исти начин, али би било најбоље да све организације, попут универзитета и нуклеарних постројења, имају координатора за ДП. Део дужности координатора би био да утврди да ли постоје активности везане за ДП. Координатор за ДП се распитује у организацији да би прикупио информације о могућим активностима и доноси иницијалну одлуку да ли те активности подлежу пријављивању. Координатор за ДП онда преко свог руководства подноси СРПНА информације о декларацији.Локација активности може да буде од кључне важности за утврђивање „власника” те активности, односно субјекта који је у обавези да ту активност пријави. Идентификовање „власника” активности може бити од помоћи када дође до прибављања додатних информација, или ако су у активност укључени и други субјекти или државе. Додатне информације могу да садрже детаље пријављивања активности, као и могуће повезане активности које треба пријавити.

Поред организација и постројења, и други државни органи могу да буду извор информација које подлежу пријављивању, попут извозних/увозних дозвола и десетогодишњег плана за нуклеарни горивни циклус. СРПНА треба да се распита код надлежних органа како би се прибавиле ове информације.

Члан 2. Додатног протокола прописује услове из декларације, а Члан 3. дефинише рокове за њено подношење Агенцији. Државе су обавезне да пруже тражене информације и омогуће приступ локацијама. То подразумева и приступ информацијама из приватног сектора.