Целокупан процес припреме декларације
Овај графикон је пример општих корака које треба предузети приликом састављања декларације. Начин иницирања и предузимања ових корака може да буде веома различит, али је концепт релативно једноставан и појединачни послови могу да се модификују тако да се уклопе у процес који по ДП спроводи СРПНА за идентификовање и подношење декларације MAAE.

Утврђивање тачно дефинисане методологије, процеса, или процедуре који обухватају и систем праћења може да помогне у организовању напора и документовању рада током њиховог трајања. Ово може да буде корисно за обуку других чланова тима за ДП или спољних организација који можда имају активности везане за ДП.