Помоћни алат IAEA Protocol Reporter

Алат IAEA Protocol Reporter је МААЕ развила како би помогла државама чланицама у изради и припреми декларација у складу са Члановима 2. и 3. Додатног протокола. Најновија верзија (2.0), пуштена у децембру 2008. године, садржи неколико нових карактеристика. То је самостални (десктоп) алат који корисницима омогућава да се систематски идентификују и уносе податке о активностима и постројењима који подлежу пријављивању по ДП, као и да припреме комплетну декларацију за подношење МААЕ.

У неке од важних карактеристика спада следеће:

Инсталациони диск за алат IAEA Protocol Reporter садржи одлично упутство за кориснике, у којем се детаљно описују карактеристике и функционалност овог алата. Документ дат у наставку не понавља те информације, већ пружа широк преглед одредби и концепата везаних за IAEA Protocol Reporter, као и скраћено упућивање на начине извршавања неких од најчешће коришћених функција.

Упутство за коришћење IAEA Protocol Reporter алата