Помоћни алат AP Declaration Helper
AP Declaration Helper је софтверски алат развијен од стране Министарства енергетике САД, како би се заинтересованим институцијама помогло да утврде да ли одређена активност у складу са ДП подлеже пријављивању МААЕ или не. Развој и подршкa алату AP Declaration Helper одвијају се уз финансијску помоћ Министарства енергетике САД (Канцеларије за глобално безбедносно ангажовање и сарадњу), и то у координацији са МААЕ и уз помоћ повратних информација добијених од МААЕ.

Кључне компоненте алата AP Declaration Helper су два скупа питања за обављање интервјуа. Један скуп помаже да се процени појединачна активност и може се користити да се утврди и да се документује да ли та активност подлеже пријављивању или не. Други скуп се користи у процени више активности у држави, институцији, организацији или другом субјекту као целини, а користи се за израду списка активности које подлежу пријављивању. На оба скупа питања одговора се једноставно са „да“ или „не“ и корисник се спроводи кроз захтеве из сваког члана Модела ДП те се, на основу одговора корисника, указује на подлегање пријављивању. Ако се закључи да одређена активност подлеже пријављивању, алат Declaration Helper указује на релевантни члан ДП.

Важно је напоменути да AP Declaration Helper не сме да се сматра пресудним за одлуку о томе да ли нешто подлеже декларисању; то је само алат за подршку који помаже у утврђивању, те би стога требало да се сматра само једним од неколико извора анализе.

AP Declaration Helper је пуштен у јавност у јулу 2010. године. Може се прибавити без накнаде, на следећем месту: http://nnsa.energy.gov/aphelper и састоји се од три дела:
  1. Информативни вебсајт - садржи информације о ДП и AP Declaration Helper, често постављана питања о начину коришћења алата, линкове на друге ресурсе, као и е-адресу на којој се могу захтевати додатне информације. Овај сајт не покушава да репродукује или да дуплира ресурсе који се лако могу добити на сајту МААЕ – укључујући ту и свеобухватну библиотеку о Додатном протоколу.
  2. Интервју на интернету – и у модулу интервјуа на интернету и самосталног интервјуа користи се једноставно постављање питања и давање одговора како би се утврдило да ли одређено постројење или активност подлежу пријављивању према неком члану Додатног протокола. Због изражене забринутости да би се на овом сајту могли прикупљати подаци о активностима држава, процес обављања интервјуа је осмишљен тако да се тражи само најмање могуће информација неопходних да би се обавио интервју. Иако се у систему заправо и не задржавају никакви подаци, овај додатни корак је начињен како би се осигурао још виши степен приватности. Упутство о томе како користити интервју на интернету
  3. Самостални (десктоп) интервју – сличан интервјуу на интернету, али са могућношћу да се модул интервјуа сними и инсталира на неком неумреженом компјутеру по жељи корисника, чиме се кориснику гарантује пуна контрола над подацима интервјуа. Самостални модул је осмишљен тако да функционише на истој компјутерској платформи као IAEA Protocol Reporter. Минимални захтеви неопходни за функционисање модула подразумевају процесор класе Pentium, најмање 1GB RAM меморије и оперативни систем Microsoft Windows 2000 (SP4) или новији. Самостални модул укључује и могућност да корисник сачува незавршени интервју и да му се врати касније. На тај начин, уколико тренутно не зна одговор на неко питање, корисник може да сачува незавршен интервју, а онда да га активира и попуни када то питање буде решено. Ако је потребно, могуће је сачувати и поново активирати и завршене интервјуе. Нема никаквог ризика да ће подаци бити компромитовани јер није нужно да компјутер буде повезан на мрежу.

Свака компонента има тачно одређену сврху, а заједно све компоненте чине AP Declaration Helper.