Алати за извештавање
У овом модулу описују се два софтверска алата који су корисни за припрему декларације. Алат под називом AP Declaration Helper Министарства енергетике САД (енг. US Department of Energy - DOE) помаже да се утврди да ли одређена активност подлеже декларисању у складу са Додатним протоколом, док се алат под називом IAEA Protocol Reporter користи од стране МААЕ за прикупљање детаљних информација о свакој активности или постројењу који подлежу декларисању. Оба алата су на располагању без накнаде.