Обуке, кампање и спољна сарадња

Стратегија спољне сарадње формулисана је како би се помогло индустрији, истраживачким и развојним организацијама и универзитетима да правилно разумеју захтеве извештавања према Додатном протоколу, као и активности везане за инспекције са проширеним обимом приступа. У Републици Србији, ово обухавата израду Интернет сајта посвећеном ДП, израду брошуре, израду кратких информација за групе захтева по ДП, комуникацију са институцијама путем е-поште и телефона, израду контакт листа, организацију састанака, и организацију семинара о Додатном протоколу.

Ресурси за спољну сарадњу обухватају израду материјала за едукацију и спољну сарадњу. Радна група за спровођење ДП у Републици Србији одлучила је да у ову сврху користи све доступне медије (вебсајт, брошуре, кратки текстови, циљана е-пошта). Упознатост са ДП и обука о ДП представљају две главне категорије спољне сарадње, при чему се мора одредити циљна публика, теме и садржај, као и ко, како и када израђује пропратни материјал.

Упознавање са Додатним протоколом – планом комуникације који је израдила радна група за спровођење ДП дефинишу се организације и појединци које треба упознати са захтевима повезаним са ДП и на ком нивоу (нпр. субјекти који достављају податке или они који прегледају декларације). Одређена је динамика и облици комуникације са спољним институцијама, као и поруке које треба пренети. Израђена је брошура и припремњене кратке текстуалне информације за различите групе институција.

Брошура СРПНА о Додатном протоколу

Упознатост са позивима за достављање података - постаје актуелна након ратификације ДП у Републици Србији. Идентификују се организaције и појединци које треба обавестити када почиње прикупљање података за декларацију. Јавни позиви ће се објављивати на сајту СРПНА и на овом сајту. Тема је нарочито важна за Иницијалну декларацију, и врло је могуће да ће се у том случају извести нека врста "генералне пробе".

Обука државних органа - за појединце који ће бити одговорни да обезбеде да се захтеви испуне. Намера је да се идентификују организације/појединци којима је потребна обука о захтевима за извештавање по Додатном протоколу и процесу извештавања. Може се навести ко ће бити одговоран за обуку и ко ће је спроводити и када/где ће бити организована.

Први семинар о спровођењу Додатног протокола је организован 11-12.07.2011. године у Београду на иницијативу за интензивирање активности ради успостављања адекватних услова за примену ДП, коју је покренуло Министарство спољних послова Републике Србије. Семинар је одржан у сарадњи са Департманом за енегију (ДОЕ) Сједињених Америчких Држава (САД). Делегацију ДОЕ је чинило 4 предавача, семинару је присуствовало 24 учесника из 9 институција, а био је присутан и представник Европске комисије. Главни резултат семинара било је дефинисање оквирног плана сарадње ДОЕ и СРПНА на тему припремних активности за спровођење ДП.

Други семинар о спровођењу Додатног протокола намењен високим званичницима Републике Србије, организован је од стране СРПНА, Министарства спољних послова Републике Србије и Департмана за енегију САД. Семинар је одржан 01-02.02.2012. године у Београду, а присуствовало је 33 учесника из 19 институција. Делегацију ДОЕ је чинило 5 предавача, а били су присутни представници Европске комисије и Међународне агенције за атомску енергију из Беча (МААЕ). Представници СРПНА презентовали су статус припрема и надлежности различитих институција везанo за примену ДП, а након састанка план сарадње ДОЕ и СРПНА био је ревидиран и допуњен.

Обука на терену - за чланове радне групе за спровођење ДП, за техничко особље које обавља послове у оквиру активности која подлеже пријављивању (нпр.оператори и истраживачи), као и за непосредне руководиоце техничког особља. Претходно ће се идентификовати потребе за обуком за организације и појединце, укључујући и то када и где ће се понудити.

У периоду 16-27.04.2012. године два члана радне групе за спровођење ДП из СРПНА је отишло на Међународну обуку о примени ДП (енг. International Workshop on the Additional Protocol) у САД, организовану од стране ДОЕ у оквиру иницијативе Next Generation Safeguards Initiative International Engagement Program.
Прва недеља обуке организована је у Националној лабораторији Аргон, и обухватила је планирање спровођења ДП, преглед свих припремних активности, начине упознавања институција са предстојећим обавезама и одговорностима, као и припремање декларација.
Друга недеља обуке организована је у Националној лабораторији Брукхејвен и односила се на припрему и спровођење инспекција са проширеним обимом приступа, инспекцијске технике, сејфгардс тренинг и формирање националног тима за спровођење инспекција са проширеним обимом приступа.

Представник СРПНА је учествовао и на 4. међународном састанку на тему Примена гарантија: следећа генерација (енг. 4th International Meeting on Next Generation Safeguards) који се од 3-5.7.2012. године одржао у Ханоју, Вијетнам у организацији ДОЕ. Састанку је присуствовало 75 представника из 26 земаља, 3 представника МААЕ и 2 представника Европске комисије.

Тренинг курс идентификације робе из Aнекса II ДП (енг. Additional Protocol – Commodity Identification Training) одржан је у сарадњи СРПНА са ДОЕ и МСП у Београду, од 30.10. до 01.11.2012.

20. и 21.11.2013. године у Београду одржана су два једнодневна семинара на тему Упознавањe са Додатним протоколом уз Споразум о примени гарантија. Радна група за спровођење ДП у Србији, на овим семинарима појавила се у својству организатора и предавача. Семинари су били намењени универзитетима и научно-истраживачким институцијама, произвођачима и увозницима/извозницима опреме на које се односе одредбе ДП, уз учешће представника СРПНА и ДОЕ САД.