Инфраструктура неопходна за пријављивање активности према Додатном протоколу

Део инфраструктуре неопходан за извештавање по ДП је успостављање процеса за идентификовање, праћење и анализу активности које подлежу пријављивању и достављање информација о њима МААЕ. То би такође могло обухватати израду временског распореда од почетка до краја процеса тако да се кораци у том процесу могу пратити да би се обезбедило да се декларација сачини и поднесе на време.

Ова инфраструктура би могла да се ослања на три области: Инфраструктурна подршка може такође захтевати да се донесу закони и прописи. Они могу обухватати одредбе за неке или све следеће наведено:

Стручна знања и способности којa се стекну током спровођења ДП могу да се поделе са другим националним телима или организацијама (нпр. код издавања дозвола за извоз у области нуклеарне трговине, оптимизације националних програма нуклеарних истраживања и развоја).

Интерне процедуре и политике

Улоге и одговорности

Алати за припрему декларације