Преглед процеса повезаног са Додатним протоколом
Планирање и припрема за спровођење Додатног протокола (ДП) почиње дефинисањем општих процеса за спровођење. Ови процеси дефинишу улоге, одговорности и законска овлашћења различитих организација или особа које су укључене у прикупљање информација за декларацију и њено подношење МААЕ. Успостављање процеса помаже да се координирају напори како би се обезбедила доследност између иницијалне декларације и каснијих годишњих ажурирања података о активностима повезаним са ДП. Успостављање процеса за спровођење ДП је корисно без обзира на методологију или приступ који се користи.