Члан 2.b.(i): Истраживања и развој у вези са горивним циклусом (приватни сектор)

Члан 2.
b.
  Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(i)  Општи опис и информације које ближе одређују локације истраживачких и развојних активности везаних за нуклеарни горивни циклус које не обухватају нуклеарни материјал, а које се посебно односе на обогаћивање, поновну прераду нуклеарног горива, или прераду средње или високо радиоактивног отпада који садржи плутонијум, високо обогаћени уранијум или уранијум-233, које се спроводе било где у Србији, али које не финансира, посебно одобрава или контролише Србија и које се не врше у име Србије. За потребе овог става „прерада” средње или високо радиоактивног отпада не укључује препакивање отпада или његово кондиционирање које не обухвата сепарацију елемената за складиштење или одлагање.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.b.(i)

Значење и намера

Овај члан је исти као 2.а.(i) осим што се односи на истраживања и развој у приватном сектору, која држава не финансира, или за која не издаје дозволу, a везана за обогаћивање, прераду горива и прераду ислуженог горива. Заједно, информације из ове две тачке пружају Агенцији комплетну слику програма истраживања и развоја у вези са горивним циклусом који не обухватају нуклеарни материјал у Србији. Држава мора да уложи све разумне напоре да пружи информације дефинисане у Члану 2.b.(i).

Потенцијални ефекти

Овим се од државних органа Србије тражи да буду стално упознати са истраживањима и развојем у вези са нуклеарним горивним циклусом које не финансира или за које не издаје дозволу држава, а које се спроводе било где у Србији. Ово је важно не само због међународних гарантија, већ и да се спречи да Србија буде укључена у осетљиве активности без свог знања.