Члан 2.а.(x): Десетогодишњи план

Члан 2.
a.
  Србија Агенцији доставља декларацију која садржи:
(x) Опште планове за наредни десетогодишњи период који се тичу развоја нуклеарног горивног циклуса (укључујући планиране истраживачке и развојне активности у вези са нуклеарним горивним циклусом), када су их одобрили одговарајући државни органи у Републици Србији.


Преузми формулар за пријаву по члану 2.а.(x)

Значење и намера

Овим чланом захтева се општи план за наредни десетогодишњи период који се односи на развој нуклеарног горивног циклуса у Србији, укључујући планиране истраживачке и развојне активности повезане са горивним циклусом. То обухвата планове како за развој под покровитељством државе, тако и за развој у приватном сектору који је одобрила држава. Овај део декларације омогућава МААЕ да утврди да ли су пријављени нуклеарно-енергетски програми истраживања и развој горивног циклуса у сагласности са плановима будућег развоја нуклеарног горивног циклуса.

Колона у декларацији „Општи планови за истраживачке и равојне активности у вези са нуклеарним горивним циклусом“ треба да садржи општи опис сваког истраживачког и развојног плана, његове опште циљеве и циљани датум или укупну динамику истраживања и развоја и укључене локације. Још један део декларације у оквиру овог одељка ДП се фокусира на „Опште планове за развој нуклеарног горивног циклуса“ и треба да садржи кратку изјаву о плановима за нуклеарна постројења, укључујући намераване резултате, циљане датуме завршетка, укупну динамику и укључене локације. Ова декларација треба да се фокусира на оно што су стварно одобрили државни органи (тј. оно што је реално, не оно чему се нада).

Потенцијални ефекти

Државне агенције Републике Србије које су задужене за развој или издавање дозволе за нуклеарни горивни циклус треба консултовати у погледу одобрених планова.