Релевантне одредбе Додатног протокола у Србији

Очекује се да ће следећи делови Члана 2. чинити већину захтева у погледу извештавања по Додатном протоколу који су релевантни за Србију:

Међутим, СРПНА мора пријављивати информације МААЕ по свим тачкама Члана 2., чак и ако се извештава да не постоји „ништа за пријављивање“ или да „нема промена“ у случају накнадних декларација.