Захтеви у погледу декларације
У овом модулу представљени су захтеви у погледу декларације повезани са применом Додатног протокола у Србији.  Захтеви се налазе у самом Додатном протоколу, а треба да се обухвате и прописима у Србији.

Овај модул објашњава значење и намеру захтева, као и потенцијалне ефекте на индустрију, универзитете, истраживачке и развојне организације и државне агенције.