Статус гарантија и нуклеарне активности у Србији

Србија је држава уговорница Уговора о неширењу нуклеарног оружја и њен свеобухватни Споразум о гарантијама, INFCIRC/204 je наслеђен сукцесијом од СФРЈ и ступио на снагу 28. децембра 1973. Република Србија је потписала Додатни протокол 3. јула 2009. ДП тек треба да ступи на снагу и у току су припреме за њeгову ратификацију.

Нуклеарна активност

У Србији постоје следећи нуклеарни објекти у којима се врше или су вршене нуклеарне активности:

Зашто је спровођење Додатног протокола важно за Србију?