Свеобухватне гарантије и Додатни протокол

Како је претходно описано, свеобухватне гарантије према споразуму типа INFCIRC/153 фокусирају се на активности и постројења која користе или садрже нуклеарне материјале. Ниједна активност истраживања или изградње постројења која не укључује нуклеарни материјал, као што је развој капацитета и постројења за производњу реакторског горива, не пријављује се МААЕ и није предмет инспекције према свеобухватним гарантијама.

Додатни протокол (ДП) обухвата два важна нова елемента за МААЕ. Прво, ДП обезбеђује додатне информације у проширеној декларацији, и друго, МААЕ добија приступ локацијама наведеним у декларацији како би решавала потенцијална питања или тврдила да нема непријављених нуклеарних материјала или активности. Приступ од стране МААЕ према ДП се зове инспекција са проширеним обимом приступа/допунски приступ (ДоП). Овај приступ се може организовати на начин који неће неприхватљиво ометати рад постројења и који ће такође заштитити пословно осетљиве елементе. Такав приступ је довољан да се спроведу инспекцијске активности које могу допринети томе да се Агенција увери да нема непријављених активности.

Као такав, Додатни протокол попуњава празнине које свеобухватне гарантије нису покривале.

Кликните за увећање

Неке области које „окружују“ свеобухватне гарантије а које су покривене Додатним протоколом (приказане на графикону изнад):

  1. Истраживања и развој нуклеарног горивног циклуса који не обухватају нуклеарни материјал се пријављују према ДП.
  2. Производња одређене опреме везане за нуклеарни горивни циклус се такође декларише (пријављује), као и увоз (на захтев МААЕ) и извоз опреме везане за нуклеарне активности.
  3. Залихе, локација и производња рудника уранијума и постројења за прераду руда/концентровање уранијума и торијума се пријављује према ДП.
  4. Статус нуклеарних материјала изузетих из гарантија и одређеног радиоактивног отпада се декларише према ДП. Исто тако, статус декомисионираних постројења и локација изван постројења може се потврдити према ДП.

За ове и друге активности које је потребно пријавити даље објашњење може се наћи у одељку „Захтеви у погледу декларације“.

Додатне информације о државама са Додатним протоколом се могу наћи на: http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/protocol.html.