Историјат гарантија и користи од њихове примене

Уговор о неширењу нуклеарног оружја (енг. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT) представља темељ режима за неширење нуклеарног оружја и међународних гарантија. Према одредбама овог уговора, државе које не поседују нуклеарно оружје су сагласне да „не производе или на други начин прибављају нуклеарно оружје или друге нуклеарне експлозивне направе“ у замену за помоћ у примени нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе. Ова помоћ може доћи директно од МААЕ или од земаља које извозе елементе везане за нуклеарне активности.

Члан III, став 2 Уговора захтева од свих страна да не обезбеђују нуклеарни материјал или опрему или материјале посебно пројектоване или израђене (ППИ) за прераду, коришћење или производњу посебног фисибилног материјала било којој држави која не поседује нуклеарно оружје, осим у случају да нуклеарни материјал подлеже гарантијама. Зангер комитет је сачинио листу таквих ППИ елемената и назвао је „Тригер листа“, стога што сваки елемент листе иницира (енг. triggers) примену гарантија МААЕ.

Већина земаља извозника, укључујући свих 48 чланица Групе нуклеарних снабдевача (енг. Nuclear Suppliers Group - NSG), извози нуклеарни материјал и елементе посебно пројектоване и израђене за нуклеарне намене само земљама са свеобухватним гарантијама, што значи да МААЕ ставља под гарантије све нуклеарне материјале у држави. Такође је обухваћена технологија повезана са таквим материјалима и елементима. Осим тога, ту су роба двоструке намене и повезана технологија намењена за нуклеарне активности и чланице Групе ће их извозити само постројењима која су стављена под гарантије МААЕ.

Елементи који су посебно пројектовани и израђени за нуклеарне намене су наведени у Смерницама Групе нуклеарних снабдевача, 1. део (INFCIRC/254, part 1). Роба двоструке намене може да се користи било за нуклеарне или ненуклеарне намене, и наведена је у Смерницама Групе нуклеарних снабдевача, 2. део (INFCIRC/254, part 2).

МААЕ је задужена за верификацију поштовања обавеза из Члана III Уговора о неширењу нуклеарног оружја од стране сваке државе, што обухвата стављање нуклеарног материјала у земљи под гарантије МААЕ. Детаљно дефинисане обавезе по гарантијама се могу наћи у споразумима између МААЕ и држава. Споразуми о свеобухватним гарантијама предвиђају независну верификацију књиговодства пријављених нуклеарних материјала, примарно преко инспекције нуклеарних постројења где се налазе такви пријављени материјали. МААЕ налазе објављује годишње у свом Извештају о примени гарантија.