Увод у Додатни протокол

Иако Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ) има овлашћења према Споразумима о примени свеобухватних гарантија (ССГ) да проверава да нема непријављених нуклеарних материјала и активности, инструменти који су јој на располагању да то и чини су, према таквим споразумима, ограничени. Увиђање ових ограничења је представљало основ за напоре у правцу јачања гарантија, који су кулминирали усвајањем од стране Управног одбора МААЕ једног модела протокола као додатка споразумима о примени гарантија који МААЕ ообезбеђују потребне инструменте. Овај правни акт је познат под називом Додатни протокол. ДП омогућује МААЕ додатни приступ конкретним информацијама и локацијама, и обезбеђује Агенцији важне нове инструменте за проверу исправности и комплетности декларација које државе подносе према ССГ. МААЕ може да обезбеди поуздано уверење да нема непријављених нуклеарних материјала и активности само за државе у којима су на снази и ССГ и ДП. Конципиран за државе које имају ССГ са МААЕ, ДП доприноси остваривању глобалних циљева неширења нуклеарног наоружања, јачајући транспарентност и изградњу поверења између држава. Када ступи на снагу, ДП ће постати „додатак" Споразуму о примени гарантија између Србије и МААЕ. У случају несагласности, услови ДП Србије ће превладати.

Модел документа Додатног протокола, познат и као INFCIRC/540, може се наћи на: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc540c.pdf

Према ССГ, држава се обавезује да прихвати гарантије МААЕ за сав изворни или посебни фисибилни материјал у свим мирнодопским нуклеарним активностима у оквиру територије државе, у њеној надлежности, или које се врше под њеном контролом било где. Са своје стране, МААЕ има одговарајуће право и обавезу да верификује да се гарантије тако примењују на све ове материјале са искључивим циљем да обезбеди да такав материјал не буде преусмерен за нуклеарно оружје или друге нуклеарне експлозивне направе. У оквиру овог општег циља, постоје два техничка циља. Први је благовремено откривање преусмеравања значајних количина нуклеарног материјала у производњу нуклеарног оружја, и одвраћање од таквог преусмеравања због ризика од раног откривања. Како би у потпуности могло да се верификује поштовање обавеза које је држава преузела према ССГ, реализује се други технички циљ: откривање непријављених нуклеарних материјала и активности у држави. Спровођење ДП значајно јача способност МААЕ да постигне други технички циљ.

Намера ДП је да ојача способност МААЕ да открије тајне нуклеарне активности тражећи од Државе да обезбеди додатне информације а инспекторима МААЕ проширени приступ објектима са нуклеарним горивним циклусом, активностима и повезаним локацијама. Декларације према ДП пружају МААЕ много свеобухватнију слику нуклеарних активности неке државе него што је то могуће према ССГ, који се фокусирају на књиговодство нуклеарних материјала допуњено мерама заштите/надзора. Свеобухватне гарантије примарно обухватају верификацију декларисаних залиха нуклеарних материјала коју врше инспектори МААЕ да се увере да никакав материјал није био преусмерен у тајне сврхе. ДП обезбеђује МААЕ додатне информације и приступ како би потврдила да нема непријављених нуклеарних материјала и активности.

На пример, један члан ДП који може бити од великог значаја за Републику Србију је захтев да се извештава о истраживачким и развојним активностима у вези са нуклеарним горивним циклусом, које не обухватају нуклеарни материјал (и стога се не пријављују по основу свеобухватних гарантија). Онда када нека активност (нпр. истраживачки пројекат за унапређење горива за истраживачки реактор) обухвата нуклеарни материјал, пројекат се више не декларише према том члану ДП, већ се нуклеарни материјал декларише према свеобухватним гарантијама. ДП такође захтева информације о производњи, увозу и извозу одређених елемената повезаних са нуклеарним активностима; додатне информације о постојећим пријављеним локалитетима; десетогодишњи план за нуклеарни горивни циклус и остале информације. Ове нове информације помажу МААЕ да разуме обим и правац у коме се спроводи нуклеарни програм неке земље.

Пријављени локалитети: Области које је Србија пријавила МААЕ у Упитнику о пројектним информацијама.

ДП се односи на локације на територији Републике Србије, укључујући било које зоне слободне трговине (познате и као "Слободне индустријске зоне") чак и ако активности могу бити у поседу или контролисане од стране иностраног субјекта. Као додатак, ДП се односи на активности везане за истраживање и развој горивног циклуса од стране државе, било где у свету.