Додатни протокол
У овом модулу о Додатном протоколу (ДП) објашњава се његов значај у вези са режимом неширења наоружања. Дате су основне информације о томе зашто је сачињен ДП, укључујући опис неких од мера за примену гарантија из ДП, као и дефиниције термина.